PHONG PHU HOME TEXTILE TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2011 VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CÔNG TY NHIỆM KỲ II (2011-2013)

 

 

Căn cứ thông tư liên tịch số 32/2007/TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 31/12/2007 của Bộ Lao động Thương binh Xã Hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động của Hội nghị người lao động trong Công ty Cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn. Đồng thời, căn cứ Điều 7, Chương II Điều lệ Công đoàn Việt Nam về Đại hội Công đoàn các cấp.


Được sự thống nhất của Đảng ủy, HĐQT, Cơ quan Tổng Giám đốc và Công đoàn Công ty. Sau thời gian chuẩn bị, Hội nghị người lao động cấp tổ, cấp bộ phận và Đại hội Công đoàn cấp bộ phận đã diễn ra nghiêm túc, thể hiện tính dân chủ, công khai, minh bạch và đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, thiết thực cho văn kiện Hội nghị Người lao động năm 2011 và Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ II (2011-2013).


Vào ngày 28/6/2011 tại Hội trường CLB thanh niên Tổng Công ty, Công ty CP Dệt gia dụng Phong Phú đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2011 và Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ II (2011-2013). Đến tham dự Hội nghị và Đại hội, có Ông Phạm Xuân Trình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, UV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực Tổng Công ty CP Phong Phú - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt gia dụng Phong Phú; Bà Lê Thị Hoàng Trang - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty CP Phong Phú. Cùng các đồng chí trong BCH Công Đoàn Công ty, Bí thư Đoàn TN Công ty, Kế toán trưởng, Lãnh đạo các đơn vị và 118 đại biểu được bầu chọn chọn từ các đơn vị đại diện cho 790 người lao động, đoàn viên Công đoàn trong toàn Công ty.


Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2010; phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ I (2009-2011) theo đó doanh thu đạt 521,1 tỷ đồng, lợi nhuận 20,4 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức 15%/mệnh giá. Trong năm qua, Công ty đã thực hiện có hiệu quả nhiều mặt công tác như phát triển mạnh thị trường tiêu thụ sản phẩm; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tài chính; thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; An toàn vệ sinh lao động, Bảo hộ lao động, Phòng chống cháy nổ; đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ phục vụ phát triển sản xuất,... đã tạo sự đột phá về năng suất lao động cũng như chất lượng sản phẩm.


Bên cạnh đó, việc quan tâm cải thiện môi trường làm việc, chăm lo sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CB.CNV đã được Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm. Áp dụng thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, đăng ký thực hiện hệ thống thang bảng lương theo quy định của nhà nước,... Hiện nay, các chế độ chính sách và điều kiện môi trường làm việc của CB.CNV Công ty đã được nhiều cơ quan cấp trên và khách hàng đánh giá cao.


Theo ông Phạm Xuân Trình - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, kế hoạch năm 2011 được đặt ra như sau: Tổng doanh thu 535 tỷ đồng; lợi nhuận 24 tỷ đồng và dự kiến tỷ lệ chia cổ tức 15%/mệnh giá. Để đạt được các chỉ tiêu trên phải có sự quyết tâm, đoàn kết gắn bó, nhất trí của toàn thể cán bộ, công nhân lao động, tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, ra sức thi đua lao động sáng tạo theo tiêu chí "tốc độ - trí tuệ - hiệu quả" vượt qua khó khăn thử thách đưa công ty tiếp tục phát triển đi lên.


Hội nghị Người lao động Phong Phu Home Textile năm 2011 đã diễn ra thành công tốt đẹp, 100% đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung văn kiện Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty và Hội nghị Người lao động, ký kết Nghị quyết năm 2011, thỏa ước lao động tập thể và Quy chế dân số kế hoạch hóa gia đình. Đồng thời, Đại hội cũng bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ II (2011-2013) gồm 7 đồng chí.


Nhân dịp này, Công ty đã trao thưởng cho 19 cá nhân và 3 tập thể đã đạt thành tích xuất sắc trong năm 2010 các danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở", "Tập thể lao động xuất sắc", Bằng khen Tập Đoàn Dệt May Việt Nam, Bằng khen Bộ Công Thương và Chiến si thi đua Bộ Công Thương năm 2010.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị Người lao động và Đại hội Công đoàn Công ty.

 

 

Đ/c Phạm Xuân Trình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, UV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực Tổng Công ty CP Phong Phú - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt gia dụng Phong Phú phát biểu chỉ đạo.

 

 

Khen thưởng các cá nhân và tập thể đạt danh hiệu năm 2010.

 

 

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ II (2011-2013).

 

 

Biểu quyết thông qua các nội dung văn kiện Hội nghị Người lao động và Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty. 

Đ/c Phạm Xuân Trình - Tổng Giám đốc và Đ/c Lưu Thị Mộng Trinh - Chủ tịch Công đoàn Công ty ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2011.


PV tin tuc - Phong Phu Home Textile